The Peculiarity of Political Philosophy

Dorota Sepczyńska

This article is an attempt at a synthetic study of Political Philosophy. Through a rearrangement of the way that particular discipline of philosophy has been described and understood, it proposes the placement of Political Philosophy within the entirety of philosophical thinking (Political Philosophy as Metaphysics of Politics, Political Ethics or Metaphysical and Normative Perspective, Political and Social Philosophy), and to define its subject (Political Philosophy sensu largo and sensu stricto) and its issues (holism – individualism, elitism – egalitarianism, pessimism – optimism, rationalism – antirationalism, monism – pluralism). It also overviews the history of political philosophy (the differences between classical, modern and contemporary Political Philosophy) and its role in human life.

Keywords: political philosophy · politics · ethics · metaphysics · practical philosophy

Dorota Sepczyńska – Ph.D., Assistant Professor of Philosophy at University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, specializes in Contemporary and Social Philosophy, particularly researching new trends in Political Philosophy. The author of the monograph Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej (Cracow 2008) and co-editor of books: Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia – literatura – mistyka (Olsztyn 2006), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem kultury hiszpańskiej (Olsztyn 2008), Współczesne dylematy filozofii i kultury (Olsztyn 2010), and Z filozofii współczesnej. O prawdzie (Olsztyn 2010).   »  

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.