The Professional Activity and the Bibliography of Professor Eugeniusz Górski (1947–2013)

Eugeniusz Górski

58s-gorskibibliography

Keywords: Eugeniusz Górski · bibliography

Eugeniusz Górski (1947–2013) - Professor Ph.D, Senior Research Fellow in the Institute of Philosophy and Sociology of Polish Academy of Sciences; Philosopher, Historian of Ideas and Hispanist.   »  

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.