Eugeniusz Górski in memoriam

Sławomir Mazurek

58s-gorskiinmemorian-en

Keywords: Eugeniusz Górski · memoriam

Sławomir Mazurek — Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. Expert on Russian Philosophy; author of several books about so called Russian religious Renaissance, among others: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej (Catastrophical Currents in Russian and Polish Thought 1917–1950); Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej (The Utopia and The Grace. Idea of Moral Revolution in the Russian Religious Thought).   »  

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.