Voltaire Lives beyond His Time

Marek Blaszke

Voltaire, Dictionary of Philosophy, Translation, introduction and notes by Marian Skrzypek, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2015. Introduction: Philosophy, Politics and Religion in Voltaire’s Dictionary of Philosophy, p. V–LXXII, the text of the Dictionary p. 421.

61-blaszke

Keywords: Dictionary of Philosophy · blaszke · voltaire

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.