Aristotelian Rhetoric and Nicomachean Ethics in Heidegger’s Interpretation

Norbert Leśniewski

The paper describes the main topics of Heidegger’s interpretation of Aristotelian selected practical writings. It is focused on Rhetoric and Nikomachean Ethics. The aim of the article is to show how the practical ideas of Aristotle were theoretically introduced into the basic terms of Being and Time through an analysis of early Heidegger’s lectures. Within the Heidegger’s interpretation, Aristotelian practical concepts indicate the consistency of classical rules and principles of the communication and persuasion. Finally, Heidegger’s ontohermeneutics schould be viewed as practical philosophy based on ethics and rhetoric.

61-lesniewski

Keywords: Heidegger · Aristotle · ethics · rhetoric · hermeneutics · communication · virtue

Norbert Leśniewski — Ph.D. Habil., Assotiated Professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. His published articles include german and american hermeneutics, rhetoric, philosophy of a.o. Heidegger and Kant. He is author of O hermeneutyce radykalnej (1998), coeditor (with A. Przyłębski) of Studies in Hermeneutics (1995), (with E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002), and editor of Heidegger w kontekstach (2007).   »  

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.