Ernst Cassirer and His Phenomenology

Jarosław Rolewski

Przemysław Parszutowicz, Phenomenology of Symbolic Forms. Basic Concepts and Inspirations of Ernst Cassirer’s “Late” Philosophy, IFiS PAN Publishing House, Warsaw 2013.

61-rolewski

Keywords: parszutowicz · phenomenology · cassirer

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.