The Question about the Question

Filip Borek

D.R. Sobota, The Birth of Phenomenology from the Spirit of Question: Johannes Daubert and the Start of the Phenomenological Movement, IFiS PAN Publishing House, Warszawa 2017, pp. 755.

62-borek

Keywords: sobota · phenomenology

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.