What is the Difference between Corporeal Ontology and Phenomenology of Body?

Bartosz Działoszyński

Anton Marczyński, The Body/Mysticism. An Introduction into Corporeal Ontology, Homini Publishing House, Kraków 2016

63-dzialoszynski

Keywords: corporeal ontology · phenomenology of body · dzialoszynski

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.