Categories 1-5

Arystoteles

Aristotle᾿s Categories 1–5 accounts for why the definition of homonym is ambiguous, points to problems that result from the ontological square and tries to explain what categories are.

66-arystoteles-smolak

Keywords: categories · homonyms · ontological square

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.