François Chirpaz

François Chirpaz, ur. w 1930 r., obecnie wykładowca na Universite Jean Moulin Lyon III. Jest między innymi autorem książek: Difficile rencontre (1982), Pascal (2000), Uhommeprecaire (2001). W języku polskim ukazały się jego dwie prace: Ciało (1998) oraz Księga Hioba: poemat o nadziei (1999). Członek Rady Programowej „Archiwum”.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.