François Chirpaz

François Chirpaz, ur. w 1930 r., obecnie wykładowca na Universite Jean Moulin Lyon III. Jest między innymi autorem książek: Difficile rencontre (1982), Pascal (2000), Uhommeprecaire (2001). W języku polskim ukazały się jego dwie prace: Ciało (1998) oraz Księga Hioba: poemat o nadziei (1999). Członek Rady Programowej „Archiwum”.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 65 (2020)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.