Małgorzata Bogaczyk-Vormayr

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr – Ph.D., Assistant Professor at Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include topics in Greek philosophy (i.a. Parmenides and Plato), patristics (desert fathers), phenomenology (Husserl, Stein), philosophy of dialog, peace studies and philosophy of art.

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.