Mikołaj Domaradzki

Mikołaj Domaradzki – Ph.D., Assistant Professor in the Department of Philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznan. Author of the book: On Subjectivity of Truth in Søren Kierkegaard’s view (2006) and numerous articles in Polish and English. Translator of Kierkegaard’s works. His interests include ancient philosophy, linguistics/philosophy of language and the philosophy of Søren Kierkegaard.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.