Mikołaj Domaradzki

Mikołaj Domaradzki – Ph.D., Assistant Professor in the Department of Philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznan. Author of the book: On Subjectivity of Truth in Søren Kierkegaard’s view (2006) and numerous articles in Polish and English. Translator of Kierkegaard’s works. His interests include ancient philosophy, linguistics/philosophy of language and the philosophy of Søren Kierkegaard.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 65 (2020)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.