Adam Drozdek

Adam Drozdek — Associate Professor at Duquesne University, Pittsburgh. His current research focuses on historical development of theological thought.

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Vol. 62 (2017) -  Supplement: Descartes and phenomenology

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.