Anna Dziedzic

Anna Dziedzic – PhD in philosophy, author of Philosophical Anthropology of Edward Abramowski (Wrocław 2010) and scientific editor of Abramowski’s Writings on Philosophy and Psychology (Warsaw 2016), works at the Department of the History of Polish Philosophy of the Institute of Philosophy at the University of Warsaw.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.