Elżbieta Łukasiewicz

Elżbieta Łukasiewicz – Ph.D in linguistics, Assistant Professor at the Department of Philology and Applied Linguistics, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz. Research interests in theoretical linguistics, theories of language change, anthropological linguistics and cognitive science.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.