Jan Garewicz (1921-2002)

Jan Garewicz (21 July 1921, Łódź —  15 February 2002, Warsaw) – historian of philosophy and ideas, professor in the Institute of Philosophy and Sociology PAN. He specialized in the history of German philosophy, translated into Polish main work of Arthur Schopenhauer The World as Will and Idea.

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.