Leszek Kołakowski (1927-2009)

Leszek Kołakowski (23 October 1927 Radom — 17 July 2009 Oxford) – one of the founder members of „Archives”, co-founder of the Warsaw School of the History of Ideas, one of the most famous Polish philosophers who gained international renown. His main field of interest was history of philosophy, history of the political ideas and philosophy of religion. Essayist, publicist, prose writer.

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.