Contact

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
ul. Nowy Świat 72, Room 118, 00-330 Warszawa
ahf@ifispan.waw.pl

To order, send e-mail to:
books@umk.pl

or visit the Website:

www.wydawnictwoumk.pl

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.