Piotr Łaciak

Piotr Łaciak – professor at the Institute of Philosophy of University of Silesia in Katowice. His main fi eld of interest is epistemology and transcendental philosophy (Kant and phenomenology). He authored three books: Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii (Kraków 2001); Struktura i rodzaje poznania „a priori” w rozumieniu Kanta i Husserla (Katowice 2003); Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla (Katowice 2012).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.