Sławomir Mazurek

Sławomir Mazurek — Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. Expert on Russian Philosophy; author of several books about so called Russian religious Renaissance, among others: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej (Catastrophical Currents in Russian and Polish Thought 1917–1950); Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej (The Utopia and The Grace. Idea of Moral Revolution in the Russian Religious Thought).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.