Tomasz Mróz

Tomasz Mróz, Ph. D. — assistant professor at the history of philosophy unit, Institute of Philosophy, University of Zielona Góra. M.A. in philosophy at the Institute of Philosophy, Silesian University — Katowice (1999). Doctoral studies at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University (1999-2000). Ph.D. in philosophy at the Institute of Philosophy, University of Zielona Góra (2004). Dissertation title: „Wincenty Lutosławski — a Platonist and Neo-Messianist”.
More details: http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php?id=83,643,0,0,1,0

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 65 (2020)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.