Norbert Leśniewski

Norbert Leśniewski — Ph.D. Habil., Assotiated Professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. His published articles include german and american hermeneutics, rhetoric, philosophy of a.o. Heidegger and Kant. He is author of O hermeneutyce radykalnej (1998), coeditor (with A. Przyłębski) of Studies in Hermeneutics (1995), (with E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002), and editor of Heidegger w kontekstach (2007).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.