Norbert Leśniewski

Norbert Leśniewski — Ph.D. Habil., Assotiated Professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. His published articles include german and american hermeneutics, rhetoric, philosophy of a.o. Heidegger and Kant. He is author of O hermeneutyce radykalnej (1998), coeditor (with A. Przyłębski) of Studies in Hermeneutics (1995), (with E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002), and editor of Heidegger w kontekstach (2007).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 65 (2020)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.