Piotr Pasterczyk

Piotr Pasterczyk – assistant professor at the Faculty of Philosophy of Catholic University of Lublin. 2001 – doctor of theology on the work of Theologie des kirchlichen Amtes written with Professor Gisbert Greshake, 2005 – doctor of philosophy on the work of Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos written with Professor Günther Figal.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.