Małgorzata Przanowska

Małgorzata Przanowska – PhD, Assistant Professor at the University of Warsaw, Faculty of Education, Philosophy of Education Unit and Junior Associate Fellow in the International Institute for Hermeneutics. She is working on the project Hermeneutics of Listening.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.