Dorota Sepczyńska

Dorota Sepczyńska – Ph.D., Assistant Professor of Philosophy at University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, specializes in Contemporary and Social Philosophy, particularly researching new trends in Political Philosophy. The author of the monograph Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej (Cracow 2008) and co-editor of books: Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia – literatura – mistyka (Olsztyn 2006), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem kultury hiszpańskiej (Olsztyn 2008), Współczesne dylematy filozofii i kultury (Olsztyn 2010), and Z filozofii współczesnej. O prawdzie (Olsztyn 2010).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.