Leszek Skowroński

Leszek Skowroński – M. A. in Philosophy (Jagiellonian University), is writing his doctoral thesis on the concept of eudaimonia in Aristotle’s Nicomachean Ethics at IFiS PAN. Research interests: Aristotle’s practical philosophy, ethics, the historiography of philosophy.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.