Maciej Soin

Maciej Soin — Prof. dr., Institute of Social Sciences and Management of Technologies, Łódz University of Technology. Main publications: “The Philosophy of S.I. Witkiewicz” (1995), “Grammar and Metaphysics. Wittgenstein’s Problem” (2001), “Th e Question of Truth. Wittgenstein and Analytic Philosophy” (2008). His current research focuses on applications of linguistic philosophy to sociology and ethics.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.