Daniele Stasi

Daniele Stasi – Professor of political philosophy and philosophy of law at the University of Rzeszów. His research interests are focused upon the history of political and judicial ideas in modern society. He is currently working on two broad topics: Leon Petrażycki’s philosophy of law and the evolution of the notion of property in relation to social order.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.