Volume 47 (2002)

VIRO DOCTISSIMO
LECHO SZCZUCKI
EGREGIO
CUM RELIGIOSAE SAECULORUM XVI ET XVII Q. V. HETERODOXIAE
TUM SAECULORUM EORUNDEM PHILOSOPHIAE
SCRUTATORI
INDEFESSO
AETATIS EIUSDEM EIUSDEMQUE PROSAPIAE SCRIPTORUM
EDITORI
QUATTORDECIM VITAE SUAE LUSTRA FELICITER CLAUDENTI
DANT DONANT DEDICANT
COLLEGAE AMICI DISCIPULI

 • Zbigniew OgonowskiLech Szczucki, filozofii historyk niekonwencjonalny
 • Juliusz DomańskiKilka uwag w kwestii wydawania łacińskich tekstów postantycznych
 • Leszek Kołakowski„Zaproszenie od Pana Boga na biesiadę. Dialog 17-wieczny”
 • Barbara SkargaMało znany krytyk Pomponazziego
 • Janusz TazbirNowe Lubienieciana
 • Andrzej Walicki„Filozofia narodowa” i początek sporu o samookreślenie i powołanie inteligencji polskiej
 • Peter G. BietenholzErasmus' New Testament as a Source of Antitrinitarian Arguments
 • Silvano CavazzaFrancesco Stancaro in Italia (1539-1543)
 • Danilo FaccaIl 'De fato' di Simone Porzio: nota storico-critica
 • Massimo FirpoEresia e inquisizione in Italia (1542-1572)
 • Fredrich NiewohnerDer Gefangene von Budapest — Ignaz Goldziher (1850-1921) zwischen Torah und Koran
 • Leandro Perini -A proposito di Niccolo Machiavelli
 • Krzysztof PomianPaolo Giovio et la naissance du musee
 • Adriano ProsperiGirolamo Pinelli. Un astronomo all'Inquisizione negli anni di Galileo
 • Gottfried SchrammDer Wahrheitsanspruch der heliozentrischen Astronomie von Kopernikus bis Galilei
 • Stanislav SousedikUtrum eadem propositio de vera in falsam transire possit? Ein Beitrag zu einem wenig bekannten Kapitel der fruhneuzeitlichen Logik
 • Cesare Vasoli - Considerazioni sulla „Prefatione o vero proemio” al „Commento sopra il poema del Reverendo Padre fra Francesco Giorgio
 • Paola ZambelliDal Cusano ai Bovelles? Note sulle idee e sulle fonti di Johannes Trithemius
 • Stanisław BylinaUtrakwizm w Polsce u schyłku XV wieku
 • Stanisław GrzybowskiWobec islamu
 • Jacek KurczewskiKuchnia i stół. Z socjologii obyczajów ks. J. Kitowicza
 • Jaroslav PanekNieznany utwór dramatyczny z pogranicza czesko-niemieckiego jako wyraz myśli społecznej końca XVI wieku
 • Piotr SalwaŚwiat pogański stary i nowy u włoskich nowelistów XV wieku
 • Andre SeguennyMiejsce idei Tomasza Muntzera w pejzażu religijnym XVI wieku
 • Marian SkrzypekMetafora trzech pierścieni. Od Boccaccia do Lessinga i Jana Potockiego
 • Wacław Urban — Primum scribere, deinde philosophari
 • Henryk Damian WojtyskaJeszcze w sprawie wysłania nuncjusza papieskiego do Polski w 1563 roku. (Instrukcja dla Ciovanniego Francesca Commendone)
 • Andrzej WyczańskiSzlachta krakowska — uczestnicy synodów różnowierczych 1560-1570
 • Joanna KurczewskaMity narodowe, ostatnie przemiany ustrojowe i zacofanie
 • Tomasz SzarotaLuteranin Edward Jurgens (1824-1863) — zasłużony dla Polski ”innowierca„
 • Antoni MączakProlegomena do gratiologii stosowanej
Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.