Volume 66/67 (2021/2022)

Edited by: Seweryn Blandzi i Przemysław Parszutowicz

 

Tom 66/67 (2021/2022)

Contents:

Translations

Reviews

  • Kazimierz KorusOn Enriching Greek Scientific Dictionaries (Krzysztof Narecki, Mneme w epoce przedsokratyków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 232)
  • Artur Andrzejuk, Summa on Intellect (Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 404)
  • Daniel Roland SobotaCieszkowski redivivus (Krystian Pawlaczyk, Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2021, ss. 491)
  • Sofia VescovelliA Hundred Years of Polish Philosophy and Culture (Cento anni di filosofia e cultura polacca, ed. by Anna Czajka, Gerardo Cunico and Elisabetta Colagrossi, Milano-Udine: Mimesis, 2020, pp. 348)
  • Agnieszka Świtkiewicz-BlandziDlaczego klasycy (Kazimierz Korus, Godność i Wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, Krakow 2019, Tom LXXXIV, ss. 192)
Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.