Andrzej Walicki

Andrzej Walicki (b. 1930) — Editor-In-Chief of the Journal from 1968 to 1981. One of the founders of the Warsaw School of the History of Ideas. Honorary member of PAN, professor emeritus of Notre Dame University (USA).

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 65 (2020)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.