Michał Węcławski

Michał Węcławski – PhD candidate at the Institute of Philosophy at the University of Wrocław. He published, among others, in “Studia Philosophica Wratislaviensia”, “Filo-Sofija”, “Logos i Ethos” and “Hybris”.

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 63 (2018)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.