Jolanta Żelazna

Jolanta Żelazna — Professor of the History of Philosophy at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Area of interest: Spinoza, history of philosophy of XVIIth century, history of philosophy in German-speaking area in XIX-XXth century (Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Jaspers, Cassirer), psychoanalysis (Freud, Jung ).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 66/67 (2021/2022)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.