Jolanta Żelazna

Jolanta Żelazna — Professor of the History of Philosophy at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Area of interest: Spinoza, history of philosophy of XVIIth century, history of philosophy in German-speaking area in XIX-XXth century (Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Jaspers, Cassirer), psychoanalysis (Freud, Jung ).

Publications in the “Archives of the History of Philosophy…”

Przejdź do wersji polskiej

Latest volume

Volume 65 (2020)

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.