Bibliografia prac Jana Garewicza

oprac. Andrzej Przymusiała

Bibliografia obejmuje studia naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne, recenzje, przekłady tekstów filozoficznych i literackich, skrypty oraz spis prac redagowanych przez J. Garewicza. Jedynie te ostatnie zostały wyodrębnione w osobny dział pt. Redakcje naukowe. Wszystkie inne ułożono w jednym ciągu chronologicznym, tak jak powstawały: prace naukowe obok publicystycznych, rozprawy filozoficzne — obok przekładów literackich. Oczywiście, daty druku nie zawsze — lub: najczęściej — nie odzwierciedlają wiernie chronologii powstawania tekstów, jednak w jakiejś mierze tę chronologię przybliżają. I to właśnie było zamierzeniem opracowującego.

Słowa kluczowe: Garewicz · bibliografia

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.