Walcząca logika Keckermanna

Danilo Facca

Keckermann jest postacią wyznaczająca przejście od humanizmu w wersji melanchtoniańsko-ramusowej do siemdemnastowiecznej scholastyki. W jego walczącej logice widoczne są zarodki wielu tendencji, którym w przyszłości dane będzie zyskać wyraźniejszą fizjonomię.

AHF45-Facca-Walcząca logika Keckermanna

 

Słowa kluczowe: Keckermann · logika · Reformacja · scholastyka

Danilo Facca — dr hab., docent w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Zastepca redaktora naczelnego „Archiwum”. Specjalista w zakresie filozofii renesansu.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.