O polemice Witkiewicza z Wittgensteinem

Maciej Soin

The article is concerned with the most important threads of criticism of Wittgenstein’s Tractatus as it was presented in Zagadnienie psychofizyczne by Stanisław Ignacy Witkiewicz. The main objection refers to the formal character of Wittgenstein’s ontology, which – says Witkiewicz – ignores the basic distinction between the aspects of the dualistic structure of being. The objection is closely connected with the problem of relation between logic and philosophy. At this point Witkiewicz criticized not only Wittgenstein, but also the Lvov--Warsaw school, highly influential in Polish philosophy.

Słowa kluczowe: Wittgenstein · Witkiewicz · Witkacy · Szkoła Lwowsko-Warszawska

Maciej Soin — prof. nadzw., Instytut Filozofi i i Socjologii PAN (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów). Główne publikacje: Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (1995), Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina (2001), W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofiia analityczna (2008). Obecne zajmuje się zastosowaniami filozofii lingwistycznej w etyce i socjologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.