Światopogląd rewolucyjny i kontrrewolucyjny: dwa modele pojmowania socjotechniki całościowej terapii życia międzyludzkiego

Janusz Goćkowski

Revolutionary and counter-revolutionary world-views are presented as 'militant and competing outlooks' — zero-sum game players' world-views in the war over a character of communal life system. These are antithetical views. Their subjects are social forces acting in their antagonistic interests and aspirations. The world-views are presented as two, fundamentally different models of understanding sociotechnics as an overall therapy of human life. A therapy through social engineering model deriving from the revolutionary world-view could be named a model under the banner of 'utopia' (the therapy is a well thought-out alternative order) and a therapy through social engineering model deriving from counter-revolutionary world-view could be named a model under the banner of 'ideology' (the therapy consists in applying a tried-and-tested pattern form the past, which enables to preserve identity and to combine change with continuity).

Janusz Goćkowski — prof. dr hab.,  pracownik Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.