Muzyka u Boecjusza i w filozofii średniowiecznej

Marcin Konik

The most important medieval treaty concerning the theory of music is De institutione Musica by Boethius. In this work, he presented an idea of musica mundana, which had been a predominant metaphysical conception of music until 14th century, when it was criticized by Johannes de Grocheo. Nevertheless, some aspects of Boethian doctrine were repeated even in 16th century by some theorists (Gaffurius, Jerzy Liban).

Słowa kluczowe: muzyka · filozofia średniowieczna · Boecjusz

Marcin Konik   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.