Pojęcie rzeczywistości Ernsta Cassirera

Przemysław Parszutowicz

The essey The concept of Reality is a part of the first systematic work of Ernst Cassirer, the alumnus of the Marburg school, titled Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über Grundfragen der Erkenntniskritik (1910). It developed certain position concerning the problem of reality, which is representative for this school. This conception, and especially the shift of cognitive perspective, from substantial to functional, contained in it, is crucial as far as the whole later Cassirer’s work is concerned and it comes as the foundation for the subsequent theory of symbolic forms.

Słowa kluczowe: Cassirer · rzeczywistość · szkoła marburska · transcendentalizm · teoria poznania

Przemysław Parszutowicz — dr hab., Profesor w Zakładzie Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN oraz w Katedrze Filozofii i Metodologii Nauk Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się historią i teorią transcendentalizmu. Tłumacz pism Kanta i Cassirera. Autor ksiażek: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera (Warszawa 2013); Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojecia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera (Warszawa 2013).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.