XIX- i XX-wieczna eugenika społeczna w ujęciu historyczno-filozoficznym

Tomasz Sahaj

The article, is aimed at presenting the main conceptions of eugenics movement and its social consequences. ‘Improvements of societies’ were often executed at the expense of individuals or the whole social groups which were considered inferior species Thousands of people were sterilized (e. g. in the USA) or eliminated (as in fascist). That is why the word 'eugenics' arouses negative feelings nowadays. Unexpectedly however, eugenics is again in favour in a completely new social context.

Słowa kluczowe: eugenika społeczna

Tomasz Sahaj, dr — Kierownik Zakladu Filozofii i Socjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.