Pojęcie logiki hermeneutycznej w filozofii Georga Mischa

Krzysztof Sołoducha

Der Begriff der hermeneutischen Logik in der Philosophie von Georg Misch

Zusammenfassung

In meinem Artikel versuche ich die theoretische Verbindung zwischen dem Programm der diltheyschen Kritik der historischen Vernunft und dem Einsatz der hermeneutischen Logik von Georg Misch zu finden. Diese Relation ist eher kompliziert. Da gibt es sowohl Kontinuität als auch einen radikalen Bruch. Georg Misch, von einer Seite, weiter entwickelt Wilhelm Diltheys Programm von Lebensphilosophie als Herstellung des theoretischen Zusammenhanges von Logos und Ethos, von anderer Seite aber findet eine ganz neue Form dafür. Und zwar die Form der Logik des Ausdrucks – hermeneutischen Logik. Damit ist Mischs neue Lebensphilosophie sehr tief verbunden mit dem sprachphilosophischen Bruch in der Philosophie des XX Jahrhunderts.

Słowa kluczowe: Misch · hermeneutyka · Dilthey

Krzysztof Sołoducha – dr hab., adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych IOiz WAT w Warszawie. Główne pola zainteresowań to hermetyczna teoria poznania i języka, filozoficzne podstawy komunikacji marketingowej oraz filozofia architektury. Opublikował książki: Życie i wiedza. Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki; Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej (współautor i redaktor); Bajan. Ćwiczenia z patafoniki; Nadwyżki świadomości. Tłumacz wyboru pism Georga Mischa pt. Metafizyka, język, wydarzenie. Redaktor naczelny e-kwartalnika „Krytyka Architektury” i portalu Sztuka-Architektury.pl   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.