Analiza socjalizmu w twórczości Vilfreda Pareto (Systemy realne)

Andrzej Zotow (przeł. Sławomir Mazurek)

The article is devoted to Vilfredo Pareto’s reflections on socialism and dicusses thoroughly his important work Les syst`emes socialistes, especially its first part dealing with so called real socialist systems. This large treatise edited in 1901-1902 played an important role in the evolution of Pareto’s ideas. It brought the early version of his famous theory of social elites that was strictly connected with his refutation of historiosophical progressivism. Pareto examined many historical examples– from ancient to some tendencies in contemporary policy – in order to elaborate the precise typology of the systems of real socialism. He tried to demonstrate that real socialism was an obstacle to economic and cultural development. Socialism was for him on the one hand utopian, and on the other hand – immoral (as the apology of plunder and as a riot against social hierarchy). He didn’t exclude however that in the future the well organized socialist movement would come into power.

Słowa kluczowe: Pareto · socjalizm

Sławomir Mazurek — dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie filozofii rosyjskiej, autor książek poświęconych tzw. rosyjskiemu renesansowi religijnemu, m.in.: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej; Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofi i religijnej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.