Rybarskiego uzasadnienie koncepcji państwa narodowego

Stanisław Borzym

Roman Rybarski (1887–1942) zajmował w ruchu narodowym pozycję szczególną. Występował przeciw niszczeniu fundamentu liberalnego cywilizacji europejskiej i przeciw doktrynalnym ujęciom nacjonalizmu, był za różnorodnością jego form. Stawiał opór kopiowaniu obcych wzorów, tzn. reżimów nacjonalistycznych bądź totalitarnych, oraz podnosił znaczenie prawa w życiu publicznym. Jego wizja państwa narodowego odbiegała od koncepcji pojawiających się w Obozie Narodowo -Radykalnym, gdyż nie chciał zniszczenia systemu parlamentarnego, lecz jedynie jego głębokiej reformy. Wraz z Feliksem Młynarskim, który zresztą nie był organizacyjnie związany z Narodową Demokracją, projektował ustrój narodowy w opozycji do totalitaryzmu. Spróbujemy przedstawić jego polityczne wybory na szerszym tle światopoglądowym.

Słowa kluczowe: Rybarski · państwo narodowe · nacjonalizm · naród

Stanisław Borzym (ur. 1939) — prof. dr hab., redaktor naczelny rocznika „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” w latach …- 2009. Wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Opubliko­wał m.in. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Ossolineum, Wrocław 1984; Filozofia polska 1900-1950, Ossolineum, Wrocław 1991; Panorama polskiej myśli filozoficznej, PWN, Warszawa 1993; Obecność ryzyka. Szkice z fi­lozofii powszechnej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998; Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.

Bibliografia prac Stanisława Borzyma   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.