Długie trwanie idei politycznych: ciągłość problemów i ciągłość funkcji

Janusz Goćkowski

Długo trwa sens i funkcja takiej idei politycznej, którą odpowiedni ludzie (w rożnych sytuacjach) umieją odpowiednio odczytać i użyć jako odpowiedź na wyzwania ich teraźniejszości. Ludzie owi muszą wszakże umieć łączyć przemyślność i biegłość w interpretacji adaptacyjnej używanej idei z przemyślnością i biegłością w rozpoznawaniu sytuacji, w której idea może być użyta oraz z przemyślnością i biegłością w sztuce i metodzie użycia idei w konkretnej grze politycznej jako narzędzia w planowaniu i wykonywaniu zadań operacyjnych. Trwa długo: a) dzięki inwencji owych ludzi w dostrajaniu swego wyposażenia do warunków i zadań właściwych nowym potrzebom wyznaczającym podejmowanie nowych przedsięwzięć; b) dzięki ich dobremu rozumieniu tego, co było jako podobnego temu, co jest. Uprawiający grę polityczną, w ktorej używa idei politycznej, stosowanej jako narzędzie walki poddane odpowiedniej interpretacji adaptacyjnej, stale musi uwzględniać to, co w grze jest specyficzne i idiomatyczne, jak również i to, co jest w niej typowe (w pewnym sensie uniwersalne) dla pewnego rodzaju gier, uprawianych w rożnych czasach i przestrzeniach, ale mogących być zasadnie zaliczone do tej samej klasy ze względu na takie cechy, jak: a) stawki w grze; b) interesy i aspiracje graczy; c) strategie i technologie stosowane w grze; d) modele świata, którymi posługują się gracze; e) wyposażenie stron w kadry, informacje i instrumenty; f) pojmowanie i traktowanie przez graczy ich jako podobnej do gier mających miejsce kiedy indziej i gdzie indziej; g) antropologiczne pojmowanie i traktowanie dziejow gier politycznych oraz sensu i funkcji takich idei politycznych, które nadają się do użytku w zamierzonych i prowadzonych grach politycznych.

Słowa kluczowe: idee polityczne · ciągłość

Janusz Goćkowski — prof. dr hab.,  pracownik Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.