„Idea w poniewierce”. Pierwszy artykuł polityczny Romana Dmowskiego

Grzegorz Krzywiec

[…] Wydaje się, że ta zjadliwa, a przy tym zręcznie napisana, polemika z „międzynarodowcami” otworzyła na oścież łamy „Głosu” przed młodym „patriotą”. O ile przygotowana przez warszawską grupę zetową manifestacja trzeciomajowa z 1891 r. okazała się niechlubną porażką, o tyle publicystyczne enuncjacje Dmowskiego zyskały uznanie wśród części redaktorów „Głosu”, były też poważnym wkładem dla późniejszej kariery autora w rodzimym ruchu nacjonalistycznym.

Słowa kluczowe: Dmowski · Krzywicki · narodowa demokracja · antysemityzm · nacjonalizm

Grzegorz Krzywiec — dr, adiunkt w Pracowni Dziejów Inteligencji w Instytucie Historii PAN. Zajmuje się dziejami polskiej inteligencji na przełomie wieków (XIX/XX), stosunkami polsko-żydowskimi i przede wszystkim nowoczesnym antysemityzmem w kontekście środkowoeuropejskim.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.