Zróżnicowanie pojęcia prawdy w dociekaniach Wittgensteina

Maciej Soin

Zamierzamy tu dokonać zwięzłego przeglądu wyników dociekań Wittgensteina, dotyczących zróżnicowania znaczenia pojęcia prawdy. To znaczy przedstawić czynniki decydujące o specyfice używania pojęcia prawdy w takich dziedzinach jak logika, matematyka, psychologia i religia. Tłem dla tych specyficznych znaczeń pojęcia prawdy będzie w naszym przeglądzie „obserwacyjne” użycie tego po jęcia, tj. w najprostszej wersji użycie w oparciu o to, co można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć itd. Nie dla te go jednak – podkreślmy od razu – byśmy uważali, że jest to znaczenie podstawowe. Chociaż na ogół w naszym dzisiejszym pojęciu tak bywa, to ważne jest, by zauważyć, że z takim rozumieniem „prawdy” nie wiąże się żadna konieczność. Pojęcie prawdy jest, jak każde słowo, autonomiczne w swoim użyciu i to od nas zależy, który z wielu historycznie znanych wariantów jego znaczenia zostanie uznany za najważniejszy.

Słowa kluczowe: Wittgenstein · prawda

Maciej Soin — prof. nadzw., Instytut Filozofi i i Socjologii PAN (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów). Główne publikacje: Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (1995), Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina (2001), W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofiia analityczna (2008). Obecne zajmuje się zastosowaniami filozofii lingwistycznej w etyce i socjologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.