Juliusza Słowackiego projekt poprawionej ojczyzny polskiej

Janusz Goćkowski

To, co przedstawia Juliusz Słowacki, wypada zawrzeć w takich oto pouczeniach generalnych: 1. Polacy mogą i powinni uczyć się z doświadczeń, pomysłów i dokonań innych. 2. Polacy powinni uczyć się z doświadczeń swej przeszłości i teraźniejszości sztuki inżynierii polityki. 3. Polacy powinni stale pamiętać, iż kwalifikacje moralne i techniczne elity polskiej są tym, co najważniejsze w polskiej grze o status życia polskiego w czasoprzestrzeni wielości narodów. 4. Polacy powinni korzystać z tego, czego uczy historia i socjologia, antropologia i prakseologia, gdyż trzeba wiedzieć, dokąd się zdąża i wiedzieć, jakimi posługiwać się sposobami i środkami, a do tego nieodzowna jest wiedza wykraczająca poza polską teraźniejszość. […]

Słowa kluczowe: Słowacki · Król-Duch · ojczyzna · patriotyzm · Powstanie Listopadowe

Janusz Goćkowski — prof. dr hab.,  pracownik Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.